Reglement en aansprakelijkheid

Deelname aan de Santa Run is op eigen verantwoording De organisatie kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel.

Deelnemers onder de 12 jaar dienen begeleid te worden door iemand die 18 jaar of ouder is.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Rotary Santa Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.

Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, nog voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.

(Hard)lopers dienen zich er van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers.

Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Rotary Santa Run.

De deelnemers en ouders/verzorgers gaan akkoord met uitzending van het gemaakte beeldmateriaal waarop de deelnemer te zien is.

De organisatie van de Rotary Santa Run is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte / gestolen spullen, achtergelaten bij de garderobe.